ELDES EKB2 SÕRMISTIKU KASUTUSJUHEND

 • KELLA JA KUUPÄEVA MÄÄRAMINE
  Läbige järgnev menüü teekond kasutades nooleklahve ning OK nuppu. Kuupäeva ja kella ning
  paroolide sisestamiseks kasutage numbriklahve.
  Menüü teekond: OK → uuuu → OK → DATE/TIME SETTINGS → OK → yyyy-mm-dd_hr:mn
  → OK
  Seletus: uuuu – 4 kohaline kasutaja/master parool; yyyy – aasta; mm – kuu (vahemik – [01… 12]);
  dd – päev (vahemik – [01… 31]); hr – tund (vahemik – [00… 23]), mn – minutid (vahemik – [00…
  59]).
 • VALVESTAMINE, VALVEST MAHA VÕTMINE JA HÄIRE VÄLJA LÜLITAMINE
  Enne valvestamist on nõutud kõigi uste ja akende sulgemine valvestatavas alas. Soovitatav on
  lahkuda liikumisanduri poolt valvestatavast alast enne ala valvestamist.Partitsioonideta süsteemi valvestamine

  a) uuuu → OK
  Peale kehtiva kasutaja või master parooli sisestamist algab väljumise viivitus, sõrmistiku summer
  teeb lühikeseid piikse. Sõrmistik lülitub kodu ekraanile ning kuvab väljumiseks jäänud aja loenduri.b) OK → uuuu → OK → ARM/DIS PARTITION → OK → [p] part-name → OK
  Seletus: uuuu – 4 kohaline kasutaja/master parool; p – partitsiooni number (vahemikus – [1… 4]),
  part-name – kuni 15 tähemärgi pikkune partitsiooni nimi.
  Peale kehtiva kasutaja või master parooli sisestamist kuvatakse partitsiooni valimise menüü. Peale
  partitsiooni valimist käivitab süsteem väljumise viivituse. Väljumise viivituse ajal teeb sõrmistiku
  summer lühikeseid piikse ning ekraanile kuvatakse valvestatava partitsiooni nimi kolmeks
  sekundiks ning seejärel partitsiooni valiku menüü. Natukese aja järel kuvatakse taas kodu ekraan.
  Kui väljumise viivituse ajal vajutatakse klahvi ← kuvatakse sõrmistiku ekraanile kodu ekraan ning
  väljumise viivituse loendur partitsiooni nime kõrvale.

  Partisoonidega süsteemi valvestamine

  Üksiku partitsiooni valvestamine
  uuuu → OK → [p] part-name → OK
  või
  OK → uuuu → OK → ARM/DIS PARTITION → OK → [p] part-name → OK
  Seletus: uuuu – 4 kohaline kasutaja/master parool; p – partitsiooni number (vahemikus – [1… 4]),
  part-name – kuni 15 tähemärgi pikkune partitsiooni nimi.
  Peale kehtiva kasutaja või master parooli sisestamist kuvatakse partitsiooni valimise menüü. Peale
  partitsiooni valimist käivitab süsteem väljumise viivituse. Väljumise viivituse ajal teeb sõrmistiku
  summer lühikeseid piikse ning ekraanile kuvatakse valvestatava partitsiooni nimi kolmeks
  sekundiks ningseejärel partitsiooni valiku menüü. Natukese aja järel kuvatakse taas kodu ekraan.
  Kui väljumise viivituse ajal vajutatakse klahvi ← kuvatakse sõrmistiku ekraanile kodu ekraan ning
  väljumise viivituse loendur partitsiooni nime kõrvale.

  Sõrmistikule mitte määratud partitsiooni valvestamine
  Peale kehtiva kasutaja või master parooli sisestamist kuvatakse partitsiooni valimise menüü. Peale
  partitsiooni valimist käivitab süsteem väljumise viivituse. Väljumise viivituse ajal sõrmistiku
  summer sellest märku ei anna, kuna klaviatuur ei ole määratud antud partitsioonile. Ekraanile
  kuvatakse valvestatava partitsiooni nimi kolmeks sekundiks ning seejärel partitsiooni valiku menüü.
  Natukese aja järel kuvatakse taas kodu ekraan. Klahvi ← vajutades läheb sõrmistik tagasi
  koduekraanile.

  Kõigi partitsioonide valvestamine
  uuuu → OK → ARM ALL → OK
  või
  OK → uuuu → OK → ARM/DIS PARTITION → OK → ARM ALL → OK
  Seletus: uuuu – 4 kohaline kasutaja/master parool;
  Peale kehtiva kasutaja või master parooli sisestamist kuvatakse partitsiooni valimise menüü. Peale
  valiku – ARM ALL valimist käivitab süsteem väljumise viivituse. Väljumise viivituse ajal teeb
  sõrmistiku summer lühikeseid piikse ning ekraanile kuvatakse valvestatavate partitsioonide nimed
  järjest ning seejärel partitsiooni valiku menüü. Natukese aja järel kuvatakse taas kodu ekraan. Kui
  väljumise viivituse ajal vajutatakse klahvi ← kuvatakse sõrmistiku ekraanile kodu ekraan ning
  väljumise viivituse loendur partitsiooni nime kõrvale.

  Kui valvestamine õnnestus
  Nullini lugenud loendur kaob.
  Juhul kui lubatud, kuvatakse sõrmistiku ekraanile valvestatud partitsiooni nime kõrvale tabaluku
  ikoon.
  Kui tsoon, mida soovitakse valvestada, on häire olukorras (violation, tamper jne.) pole valvestamine
  lubatud.
  Tähelepanu: kui kasutaja/master koodi sisestatakse 10 korda järjest valesti blokeeritakse sõrmistik
  2 minutiks. Peale 2 minuti möödumist on võimalik sõrmistikku kasutada.

  Partitsioonideta süsteemi valvest maha võtmine ja häire välja lülitamine

  a) uuuu → OK
  b) OK → uuuu → OK → ARM/DIS PARTITION → OK → [p] part-name → OK
  Seletus: uuuu – 4 kohaline kasutaja/master parool; p – partitsiooni number (vahemikus – [1… 4]),
  part-name – kuni 15 tähemärgi pikkune partitsiooni nimi.
  a) Peale kehtiva kasutaja või master parooli sisestamist lülitub sõrmistik koduekraanile ning, kui
  lubatud, kuvatakse lukustamata tabaluku ikoon partitsiooni nime kõrval.
  b) Peale kehtiva kasutaja või master parooli sisestamist kuvatakse partitsiooni valimise menüü.
  Peale partitsiooni valimist kuvatakse ekraanile valvest maha võetud partitsiooni nimi kolmeks
  sekundiks ning seejärel lülitub tagasi koduekraanile. Vajutades klahvil ← suundutakse koheselt
  koduekraanile. Kui lubatud, kuvatakse lukustamata tabaluku ikoon partitsiooni nime kõrval.

  Partisoonidega süsteemi valvest maha võtmine
  Üksiku partitsiooni valvest maha võtmine
  uuuu → OK → [p] part-name → OK
  või
  OK → uuuu → OK → ARM/DIS PARTITION → OK → [p] part-name → OK
  Seletus: uuuu – 4 kohaline kasutaja/master parool; p – partitsiooni number (vahemikus – [1… 4]),
  part-name – kuni 15 tähemärgi pikkune partitsiooni nimi.
  Peale kehtiva kasutaja või master parooli sisestamist kuvatakse partitsiooni valimise menüü. Peale
  partitsiooni valimist kuvatakse valvest maha võetud partitsiooni nimi kolmeks sekundiks ning
  seejärel partitsiooni valiku menüü. Natukese aja järel kuvatakse taas kodu ekraan. Vajutades klahvil
  ← suundutakse koheselt koduekraanile. Kui lubatud, kuvatakse lukustamata tabaluku ikoon
  partitsiooni nime kõrval.

  Kõigi partitsioonide valvest maha võtmine
  uuuu → OK → DISARM ALL → OK
  või
  OK → uuuu → OK → ARM/DIS PARTITION → OK → DISARM ALL → OK
  Seletus: uuuu – 4 kohaline kasutaja/master parool;
  Peale kehtiva kasutaja või master parooli sisestamist kuvatakse partitsiooni valimise menüü. Peale
  valiku – DISARM ALL valimisel kuvatakse ekraanile valvest maha võetavate partitsioonide nimed
  järjest ning seejärel partitsiooni valiku menüü. Natukese aja järel kuvatakse taas kodu ekraan.
  Vajutades klahvil ← suundutakse koheselt koduekraanile. Kui lubatud, kuvatakse lukustamata
  tabaluku ikoon partitsiooni nime kõrval.
  Tähelepanu: kui kasutaja/master koodi sisestatakse 10 korda järjest valesti blokeeritakse sõrmistik
  2 minutiks. Peale 2 minuti möödumist on võimalik sõrmistikku kasutada.

 • STAY REZIIMIS VALVESTAMINE

  Partitsioonideta süsteemi STAY reziimis valvestamine

  P2 → uuuu → OK
  Seletus: uuuu – 4 kohaline kasutaja/master parool
  Peale kehtiva kasutaja või master parooli sisestamist lülitub sõrmistik koduekraanile ning kuvatakse
  maja ikoon. Kui lubatud, kuvatakse ka tabaluku ikoon partitsiooni nime kõrval.Partisoonidega süsteemi STAY reziimis valvestamine

  Üksiku partitsiooni valvestamine
  P2 → uuuu → OK → [p] part-name → OK
  Seletus: uuuu – 4 kohaline kasutaja/master parool; p – partitsiooni number (vahemikus – [1… 4]),
  part-name – kuni 15 tähemärgi pikkune partitsiooni nimi.
  Peale kehtiva kasutaja või master parooli sisestamist kuvatakse partitsiooni valimise menüü. Peale
  partitsiooni valimist kuvatakse valvestatava partitsiooni nimi kolmeks sekundiks ning seejärel
  partitsiooni valiku menüü. Natukese aja järel kuvatakse taas kodu ekraan ning sellel kuvatakse maja
  ikoon. Kui lubatud, kuvatakse ka tabaluku ikoon partitsiooni nime kõrval.
  Kui vajutatakse klahvi ← kuvatakse sõrmistiku ekraanile kodu ekraan koheselt.Sõrmistikule mitte määratud partitsiooni valvestamine
  Peale kehtiva kasutaja või master parooli sisestamist kuvatakse partitsiooni valimise menüü. Peale
  partitsiooni valimist kuvatakse valvestatava partitsiooni nimi kolmeks sekundiks ning seejärel
  partitsiooni valiku menüü. Natukese aja järel kuvatakse taas kodu ekraan.
  Kui vajutatakse klahvi ← kuvatakse sõrmistiku ekraanile kodu ekraan koheselt.

  Kõigi partitsioonide valvestamine
  P2 → uuuu → OK → ARM ALL → OK
  Seletus: uuuu – 4 kohaline kasutaja/master parool;
  Peale kehtiva kasutaja või master parooli sisestamist kuvatakse partitsiooni valimise menüü. Peale
  ARM ALL valimist kuvatakse kraanile kuvatakse valvestatavate partitsioonide nimed ning seejärel
  partitsiooni valiku menüü. Natukese aja järel kuvatakse taas kodu ekraan ning sellel kuvatakse maja
  ikoon. Kui lubatud, kuvatakse ka tabaluku ikoon partitsiooni nime kõrval.
  Kui vajutatakse klahvi ← kuvatakse sõrmistiku ekraanile kodu ekraan koheselt.
  Tähelepanu: kui kasutaja/master koodi sisestatakse 10 korda järjest valesti blokeeritakse sõrmistik
  2 minutiks. Peale 2 minuti möödumist on võimalik sõrmistikku kasutada.

 • HÄIRE INDIKAATORID NING TSOONI RIKKUMISTE JA TAMPERITE VAATAMINE

  EKB2 ja ESIM364 sisseehitatud summerid annavad häirest märku lühikeste piiksudega. Samuti
  lülitatakse sisse EKB2 ekraani taustavalgus ning sellele kuvatakse ! ! ! ikoon tsooni nime kõrvale.
  Summeri vaigistamiseks tuleb süsteem valvest maha võtta vastavalt eelpool toodud juhendile.
  Menüü teekond:Rikkumistega tsoonide nimekirja vaatamine:
  OK → uuuu → OK → VIOLATED ZONES → OK → ZONE 1… 76
  Tamperi rikkumiste nimekirja vaatamine:
  OK → uuuu → OK → VIOLATED TAMPERS → OK → TAMPER 1… 76
  Seletus: uuuu – 4 kohaline kasutaja/master paroolTsoonide isoleerimine ja aktiveerimine

  Süsteemi valvestamine on keelatud juhul kui on vähemalt üks rikkumisega tsoon. Isoleerimine
  lubab ajutiselt deaktiveerida rikkumistega tsoone ning seejärel süsteemi valvestamise.
  Menüü teekond:

  Isoleeri tsoon:
  OK → uuuu → OK → BYPASS → OK → BYPASS LIST 1… 3 → OK → ZONE 1… 76 → OK →
  BYPASS → OK

  Isoleeri partitsiooni tsoonid:
  OK → uuuu → OK → BYPASS → OK → BYP VIOLATED ZONES → OK→ [p] part-name →
  OK

  Isoleeritud tsoonide aktiveerimine:
  OK → uuuu → OK → BYPASS → OK → BYPASS LIST 1… 3 → OK → ZONE 1… 76 → OK →
  UNBYPASS → OK
  Seletus: uuuu – 4 kohaline kasutaja/master parool
  Tähelepanu: Tsoone saab isoleerida ja aktiveerida ainult siis kui süsteem ei ole valvestatud

 • TEMPERATUURI INFORMATSIOONI HALDUS

  Temperatuuri andurite informatsiooni kuvamine
  Menüü teekond:
  OK → uuuu → OK → TEMP SENSORS INFO → OK → 1… 8
  Seletus: uuuu – 4 kohaline kasutaja/master parool
 • SÜSTEEMI VIGADE VAATAMINEEkraanile kuvatav mutrivõtme ja hüüumärgiga ikoon teavitab süsteemis esinevast ühest või enamast
  veast.
  Menüü teekond:
  OK → uuuu → OK → FAULTS → OK
  Seletus: uuuu – 4 kohaline kasutaja/master parool
 • SÜSTEEMI JA HÄIRETE LOGIDE KUVAMINE

  Sündmuste logis on kuni 500 kirjet koos sündmuse tüübi ja selle toimumise ajaga märgitud.
  Sündmuste logi täitumisel (500 kirjet) alustatakse kõige vanemate kirjete kustutamist, et viimati
  toimunud sündmustele ruumi teha.
  Menüü teekond:
  OK → uuuu → OK → VIEW EVENT LOG → OK
  Häire logi sisaldab kuni 16 häire sündmust peale viimatist valvestamist. Häireid saab vaadata ainult
  vastavalt sellele, mis tsoonide kontrollimiseks on kasutaja/master parool määratud. Iga kirje juures
  on häire toimumise partitsiooni ja tsooni number ning häire tüüp. Häire kirje peale liikumisel saab
  vaadelda selle toimumise kuupäeva ja kellaaega ekraani alumisest servast.
  Häire korral kuvatakse ekraanil kõlari ikooni.
  Menüü teekond:
  OK → uuuu → OK → ALARM LOG → OK
  Seletus: uuuu – 4 kohaline kasutaja/master parool