VALVESIGNALISATSIOONI SÜSTEEM

PROJEKTEERIMINE, PAIGALDUS JA HOOLDUS

Valvesignalisatsiooni süsteemi eesmärk on tuvastada lubamatud sisenemised objektile  ning kiiresti informeerida sellest turvafirmat ja hoone omanikku / haldajat. Süsteemi toimimist ning korrasolekut jälgib keskseade mis koondab endasse informatsiooni erinevatelt anduritelt. Süsteemi oleku kontrollimiseks ning toimingute teostamiseks on võimalik kasutada sõrmistikku ja/või telefoni rakendust.

Eraklient (korter/maja) süsteemi tuleks hooldada korra 1 aasta jooksul. Suuremate objektide puhul tuleks hinnata hoolduse vajadust ning vastavalt sellele hooldada kas 2 korda aastas või isegi korra kvartali jooksul.

Valvesignalisatsiooni süsteemi paigaldamisel lähtume ennekõike kliendi vajadustest ja soovidest. Kaardistame vajaliku ning esitame enda poolsed täiendused, et tagada kliendile komplektne ning taskukohane lahendus.