AUTOMAATNE TULEKAHJUSIGNALISATSIOONISÜSTEEM

PROJEKTEERIMINE, PAIGALDUS JA HOOLDUS

Automaatne tule­kahju­signali­satsiooni­süsteem ehk ATS on süsteem, mis annab automaatselt teate tekkinud tulekahjust.
Samuti teavitab süsteem oma töövalmidust ohustavast rikkest.
Süsteem koosneb keskseadmest, anduritest, teatenuppudest ja alarmiseadmetest.

KORD KVARTALIS

 • Kontrollida kõiki tehtud sissekandeid päevikusse ja tegutseda vastavalt nendele
 • Kontrollitakse dokumentatsiooni korrasolekut: joonised, kasutusjuhendid
 • Küsitletakse süsteemi kasutajat. Selgitatakse välja tema kaebused ja soovid
 • Veendutakse, et süsteemi kasutajad on saanud vastavat koolitust ja oskavad süsteemi praktiliselt kasutada
 • Kontrollitakse keskseadme häire-, rikke- ja abifunktsioone
 • Kontrollitakse visuaalselt tulekahjusignalisatsioonisüsteemi seadmeid ja märke niiskuse sattumisest keskseadmesse
 • Kontrollida igast ahelast vähemalt ühe anduri või tulekahjuteatenupu rakendumist (igal kvartalil erinevast avastamispiirkonnast), et katsetada keskseadme võimet võtta vastu signaale.
 • Kontrolli käigus kontrollitakse alarmiseadmete tööd ja rakendatakse kõiki teisi väljundeid ja ühendusi keskusega.
 • Seadmete puhastus (aastas puhastatakse kõik andurid)
 • Reservtoite akude mahtuvuse kontroll
 • Teha kõik ahelate kontrollid ja katsetused, mis on määratletud paigaldaja, tarnija või tootja poolt
 • Hinnata süsteemi toimimise terviklikkust ja teavitada valdajat inventari paigutusest ja hoone kasutusviisist tingitud süsteemi töö häiretest

KORD AASTAS

 

 • kontrollida iga anduri, teatenupu ja alarmseadme tööd vastavalt tootja soovitustele, sealhulgas vajadusel tuleb komponente hooldada ja puhastada mustusest, tolmust vms. Kontrolli võib teostada ka kvartali kaupa vastavalt aastasele kontrollplaanile;
 • kontrollida visuaalselt, et kõik kaablite ühendused ja seadmed on korras, kahjustusteta ja korralikult kaitstud;
 • kontrollida akude seisukorda;
 • kontrollida kõigi süsteemiga ühendatud keskseadme poolt juhitavate seadmete ja rakenduste toimimist.