Garantiitingimused

GARANTIITINGIMUSED Kõigile enda poolt müüdud üksiktoodetele ja süsteemidele annab Security system services OÜ üldised garantiitingimused. Seadmetele, mille edasi müüjaks on Security system services, kuid mitte tootjaks, kehtivad tootjapoolsed detailsed...

Suitsueemaldussüsteemi paigaldus ja hooldus

SUITSUEEMALDUSSÜSTEEM PROJEKTEERIMINE, PAIGALDUS JA HOOLDUS Tulekahjusignalisatsioon on süsteem, mis annab automaatselt häire tekkivast tulekahju ohust. Tagades süsteemi korrapärane töö tuleb seda regulaarselt hooldada. Hooldustingimused on Eesti Vabariigi kehtivatele...

Tuleohutuspaigaldiste vaatlus ja kontroll

SECURITYSS PAKUB ATS -I TERVIKLAHENDUSI seadmete müüki, projekteerimist, paigaldust ja süsteemi hooldust Tulekahjusignalisatsioon on süsteem, mis annab automaatselt häire tekkivast tulekahju ohust. Tagades süsteemi korrapärane töö tuleb seda regulaarselt...

Tulekustutite kontroll ja hooldus

TULEKUSTUTID PROJEKTEERIMINE, PAIGALDUS, HOOLDUS JA KONTROLL Tulekustuteid kasutatakse esmase vahendina tekkinud ohu kõrvaldamiseks.Kustuti korrasolek on elulise tähtsusega, kaitse inimelu ning vara. KONTROLL Tulekustutit kontrollitakse tootja poolt ette nähtud...

Side- ja arvutivõrkude ülesehitus

ANDMESIDE VÕRK PROJEKTEERIMINE, PAIGALDUS JA HOOLDUS Tulekahjusignalisatsioon on süsteem, mis annab automaatselt häire tekkivast tulekahju ohust. Tagades süsteemi korrapärane töö tuleb seda regulaarselt hooldada. Hooldustingimused on Eesti Vabariigi kehtivatele...