Automaatse tulekahjusüsteemi paigaldus ja hooldus

Teenused

SECURITYSS PAKUB ATS -I TERVIKLAHENDUSI

seadmete müüki, projekteerimist, paigaldust ja süsteemi hooldust

Tulekahjusignalisatsioon on süsteem, mis annab automaatselt häire tekkivast tulekahju ohust. Tagades süsteemi korrapärane töö tuleb seda regulaarselt hooldada. Hooldustingimused on Eesti Vabariigi kehtivatele seadustele reguleeritud ning kohustuslikud igale ATS -i omanikule.

ÜKS KORD KVARTALIS

 • Kontrollida kõiki tehtud sissekandeid päevikusse ja tegutseda vastavalt nendele
 • Kontrollitakse dokumentatsiooni korrasolekut: joonised, kasutusjuhendid
 • Küsitletakse süsteemi kasutajat. Selgitatakse välja tema kaebused ja soovid
 • Veendutakse, et süsteemi kasutajad on saanud vastavat koolitust ja oskavad süsteemi praktiliselt kasutada
 • Kontrollitakse keskseadme häire-, rikke- ja abifunktsioone
 • Kontrollitakse visuaalselt tulekahjusignalisatsioonisüsteemi seadmeid ja märke niiskuse sattumisest keskseadmesse
 • Kontrollida igast ahelast vähemalt ühe anduri või tulekahjuteatenupu rakendumist (igal kvartalil erinevast avastamispiirkonnast), et katsetada keskseadme võimet võtta vastu signaale.
 • Kontrolli käigus kontrollitakse alarmiseadmete tööd ja rakendatakse kõiki teisi väljundeid ja ühendusi keskusega.
 • Seadmete puhastus (aastas puhastatakse kõik andurid)
 • Reservtoite akude mahtuvuse kontroll
 • Teha kõik ahelate kontrollid ja katsetused, mis on määratletud paigaldaja, tarnija või tootja poolt
 • Hinnata süsteemi toimimise terviklikkust ja teavitada valdajat inventari paigutusest ja hoone kasutusviisist tingitud süsteemi töö häiretest

ÜKS KORD AASTAS

Üks kord aastas tuleb lisaks üks kord kvartalis kontrollitavale

 • kontrollida iga anduri, teatenupu ja alarmseadme tööd vastavalt tootja soovitustele, sealhulgas vajadusel tuleb komponente hooldada ja puhastada mustusest, tolmust vms. Kontrolli võib teostada ka kvartali kaupa vastavalt aastasele kontrollplaanile;
 • kontrollida visuaalselt, et kõik kaablite ühendused ja seadmed on korras, kahjustusteta ja korralikult kaitstud;
 • kontrollida akude seisukorda;
 • kontrollida kõigi süsteemiga ühendatud keskseadme poolt juhitavate seadmete ja rakenduste toimimist.